Situs ini diskontinyu. Kami telah pindah ke Parstoday Indonesian
Sabtu, 14 Desember 2013 17:37

Keutamaan Batu Mulia Menurut Maksumin: Ruby dan Safir

Keutamaan Batu Mulia Menurut Maksumin: Ruby dan Safir

1-     Tercatatnya Kebaikan dalam Catatan Amal Manusia

Imam Ja'far As-Shadiq as berkata, "Mustahab memakai cincin Ruby dan Safir." (Rujuk kitab Al-Kaafi 6/471, Wasail 5/92)

2-     Menjauhkan Kemiskinan

Imam Ali Al-Ridho as mengutip riwayat dari kakeknyaImam Ja'far As-Shadiq as berkata, "Pakailah cincin Ruby dan Safir, sesungguhnya memakai cincin Ruby dan Safir menjauhkan kemiskinan dan menghilangkannya." (Rujuk kitab Al-Kaafi 6/471, Wasail 5/93)

Rasulullah Saw kepada seorang sahabatnya bersabda, "Pakailah cincin Safir kuning sehingga kau tidak menjadi miskin." (Rujuk kitab Makarim Al-Akhlak halaman 89)

3-     Menghilangkan Kegelisahan

Imam Ali Al-Ridho as berkata, "Pakailah cincin Ruby dan Safir karena menghilangkan kegelisahan." (Rujuk kitab Hiliyatul Muttaqin halaman 18)

4-     Kewibawaan dan Kemulian

Imam Ali as memiliki empat cincin yang salah satunya adalah dengan batu Ruby (atau Safir) dan itu dipakai untuk kewibawaan dan kemuliaan. (Rujuk kitab Ilal Al-Syara'i 1/157, Wasail 5/98, Biharul Anwar 42/62-68)* (IRIB Indonesia/MZ)

(Keterangan: dalam bahasa Arab, batu Ruby dan Safir keduanya disebut dengan Yaaqut, akan tetapi umumnya kata Yaaqut digunakan untuk batu dari jenis corondum yang berwarna merah atau Ruby. Jika yang dimaksud adalah Safir, maka setelah kata Yaaqut akan disebutkan warna spesifik seperti Yaaqut kuning yang berarti Safir kuning.)

*Sumber buku Sangha va Khavase Ejab Anggiz halaman 99

Add comment


Security code
Refresh