Situs ini diskontinyu. Kami telah pindah ke Parstoday Indonesian
Minggu, 08 Desember 2013 15:41

Keutamaan Batu Mulia Menurut Maksumin: Akik (3)

Keutamaan Batu Mulia Menurut Maksumin: Akik (3)

1-   Menjauhkan Kemiskinan

Imam Ali Al-Ridho as menjelaskan salah satu manfaat batu Akik dan berkata: "(memakai) Akik akan menghilangkan kemiskinan dan kemunafikan." (Kafi 6/470. Wasail 5/85. Jamiul Akhbar halaman 133)

Imam Ja'far As-Shadiq as dalam sebuah hadis panjang menyinggung manfaat Akik dan berkata: "Aneh sekali jika ada orang yang memakai batu Akik dan tidak punya dirham dan dinar (uang) di sakunya."  (Makarimul Akhlak hal 88. Wasail 5/91)

Imam Ali Al-Ridho as berkata, "Orang yang memakai Akik di jarinya, tidak akan miskin." (Kaafi 6/471. Tsawabul A'mal hal 173. Jamiul Akhbar hal 134. Wasail 5/86)

2-   Menambah Rejeki

Bashir bertanya kepada Imam Muhammad Al-Baqir as, "Batu apa yang aku pakai untuk cincinku? Beliau menjawab: wahai Bashir, mengapa kau tidak memakai Akik merah, kuning dan putih! Maka sesunggunya ketiganya adalah gunung-gunung di sorga.. sampai akhirnya beliau berkata: barang siapa memakai salah satu di antara Akik ini dan dia juga pengikut kami Ahlul Bait, maka baginya tidak ada hal lain kecuali kebaikan dan keluasan rejeki serta terbebas dari ketergantungan terhadap orang lain." (Rujuk kitab Al-Amali hal 38. Biharul Anwar 37/42. Wasail 5/88).

3-   Menambah Pahala Shalat

Amirul Mukminin as berkata: "Orang yang memakai cincin Akik dan shalat dua rakaat dengannya (memakai cincin Akiknya), pahala dua rakaat itu sebanding dengan seribu rakaat shalat tanpa memakai cincin Akik." (Rujuk kitab I'lamuddin hal 393. Biharul Anwar 80/187 Iddah Al-Da'i hal 119. Wasail 5/91)

4-   Terhindar dari Tangan Terpotong dan Mencegah Pendarahan Parah

Pada suatu hari A'mash seorang sahabat Imam Shadiq as bersama beliau sedang berdiri di samping istana Mansur Dawaniqi, mendadak seorang laki-laki yang terkena hukuman keluar dari rumah. Kemudian beliau berkata: "Wahai A'mash lihat dan perhatikan apa cincin orang itu? A'mash pun pergi dan melihatnya, kemudian berkata: wahai putra Rasulullah, batu cincinnya bukan Akik. Imam kemudian berkata: wahai A'mash! Ketahuilah jika batu cincinnya Akik, maka dia tidak akan terhukum. A'mash berkata: wahai putra Rasulullah! Katakan kepadaku lebih banyak apa manfaat cincin Akik. Imam menjawab: memakai cincin Akik akan mencegah tangan terpotong. A'mash bertanya: apalagi khasiat lainnya? Imam menjawab: mencegah pendarahan parah." (Rujuk kitab Makarimul Akhlak hal 88. Wasail 5/91)

5-   Mempercepat Terkabulkannya Doa

Imam Ja'far As-Shadiq as dalam sebuah hadis menjelaskan manfaat cincin Akik dan mengatakan, "Allah Swt menyukai tangan yang terangkat untuk berdoa dan memakai cincin Akik." (Rujuk kitab Makarimul Akhlak hal 88. Wasail 5/91)

Amirul Mukminin as berkata: "Tidak ada tangan yang lebih dicintai Allah Swt ketika berdoa daripada tangan yang memakai cincin Akik." (Rujuk kitab I'lamuddin hal 392. Biharul Anwar 80/187)

Imam Sajjad as berkata: "Rasulullah Saw bersabda: barang siapa yang memakai cincin Akik (dan berdoa) Allah Swt akan mengabulkan permintaannya." (Rujuk kitab Al-Kafi 6/470. Wasail 5/86)

6-   Mencegah Penyiksaan dan Hukuman dari Para Penguasa Zalim

Suatu hari seorang lelaki melintas di depan Imam Muhammad Baqir as yang sebelumnya dia telah dizalimi dan dihukum oleh penguasa Bani Umayah. Imam kepada perawi hadis mengatakan, "Mengapa dia tidak memakai cincin Akik? Ketahuilah bahwa jika dia memakainya, maka dia tidak akan terhukum (sementara dia tidak berhak dihukum). (Rujuk kitab Tsawabul A'mal hal 174. Jamiul Akhbar hal 134. Wasail 5/90)

7-   Terjaga dari Keburukan Penguasa Zalim dan Ancaman

Imam Muhammad Al-Baqir as berkata: "Memakai cincin Akik, akan menjaga manusia dari keburukan para penguasa zalim serta dari apa saja yang ditakuti dan dikhawatirkannya." (Rujuk kitab Al-Aman hal 52. Al-Amali hal 38. Wasail 5/88. Biharul Anwar 37/42)

Pada suatu hari, penguasa kota menginstruksikan penangkapan seorang sayid tanpa dia pernah melakukan kesalahan. Ketika para tentara sedang menyeretnya, Imam Ja'far As-Shadiq as melihat peristiwa itu dan berkata: "Bawakan untuknya cincin Akik." Keluarga sayid itu membawakan cincin Akik kepadanya, dengan demikian dia tidak diganggu atau disiksa oleh penguasa." (Rujuk kitab Al-Kafi 6/471. Tsawabul A'mal hal 174. Makarimul Akhlak hal 89. Wasail 5/89)

8-   Berada di Bawah Naungan Allah Swt dan Wali-Nya

Ismail, putra Imam Ja'far As-Shadiq as menukil riwayat dari Imam Muhammad Baqir as yang berkata: "Wahai putraku! Barang siapa yang tidur malam sedangkan dia memakai cincin Akik dan ketika bangun pagi, sebelum dia melihat orang lain dia melihat batu cincinnya dan membaca surat Qadar, kemudian membaca:

?????? ????????? ??????? ??? ??????? ???? ????????? ????????? ?? ????????? ? ?????? ??????? ??? ????????? ????????????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?? ???????

Maka di hari di mana segala keburukan diturunkan dari langit, Allah Swt akan mengangkatnya ke langit, serta mengeluarkannya dari segala keburukan yang menimpa bumi dan dia akan dijaga oleh Allah Swt dan para wali-Nya sampai malam hari." (Rujuk kitab Al-Aman hal 52. Miftahul Fallah hal 19. Wasail 5/91. Al-Mustadrak 3/297)

9-   Hiriz (penjagaan) Keselamatan dari Segala Bencana

Amirul Mukminin as berkata: "Pakailah cincin Akik karena akan membawa berkah bagi kalian dan agar kalian terjaga dari petaka dan bencana." (Rujuk kitab I'lamuddin hal 392. Makarimul Akhlak hal 88. Wasail 5/90. Jamiul Akhbar hal 134)

Bashir bertanya kepada Imam Muhamamd Baqir as: "Batu apa yang harus aku pakai untuk cincinku?" Imam menjawab: "Wahai Bashir! Mengapa kau lalai terhadap Akik merah, kuning dan putih? Maka barang siapa memakainya di jarinya, dia akan terjaga dari segala petaka dan bencana." (Rujuk kitab Amali Thusi hal 38. Al-Aman hal 52. Biharul Anwar 37/42. Wasail 5/88)

10-Sebagai Penjaga Pemakainya dalam Perjalanan

Imam Ja'far As-Shadiq as berkata: "Akik adalah hiriz (jimat penjaga) dalam perjalanan dan memakai cincin Akik ketika bepergian akan menjaganya dari bahaya dalam perjalanan." (Rujuk kitab Al-Kafi 6/470. Al-Aman hal 52. Wasail 5/89-90)

Seorang sahabat Rasulullah Saw berkata: "Pada suatu hari seorang lelaki menghadap Nabi Saw dan mengeluh tentang perampokan di tengah perjalanan dan lenyapnya seluruh hartanya. Beliau bersabda: mengapa kau tidak memakai cincin Akik? Maka sesungguhnya cincin Akik akan menjaga manusia dari segala keburukan." (Rujuk kitab Tsawabul Amal hal 174. Jamiul Akhbar hal 134. Iddah Al-Da'i hal 118. Wasail 5/89)

11-Kebaikan Manusia dalam Kehidupan

Perawi bertanya kepada Imam Muhammad Baqir as: "Batu apa yang harus aku pakai untuk cincinku?" Imam menjawab: "Wahai Bashir! Mengapa kau lalai terhadap Akik merah, kuning dan putih? Maka siapa saja pengikut Ahlul Bait as memakai salah satu dari tiga Akik tersebut, dia tidk akan apapun dari kehidupan ini kecuali kebaikan dan berkah." (Rujuk kitab Al-Amali hal 38. Wasail 5/88. Biharul Anwar 37/42)

Sayidah Fatimah Az-Zahra as menukil hadis dari Rasulullah Saw yang bersabda: "Barang siapa memakai cincin Akik, maka dia akan selalu melihat kebaikan." (Rujuk kitab Al-Amali hal 311. Wasail 5/88)

Rasulullah Saw bersabda: "Orang yang memakai cincin Akik, maka nasibnya akan berakhir dengan baik." (Rujuk kitab Da'aimul Islam 2/164. Mustadrak 3/295)

12-Terselamatkan dari Azab Allah Swt

Imam Musa Al-Kadzim as menukil hadis dari para kakeknya dan berkata: "Ketika Allah Swt menciptakan Musa bin Amran dan berfirman kepadanya, kemudian Allah Swt memberikan inayah kepada para penghuni bumi dan menciptakan gunung Akik dari cahaya wajah Musa. Kemudian Allah Swt bersumpah, demi kemuliaan-Ku, tidak akan Kubakar dan Kusiksa tangan yang memakai cincin Akik, dengan syarat dia menerima wilayah (kepemimpinan) Ali as di hatinya." (Rujuk kitab Tsawabul A'mal hal 175. Jamiul Akhbar hal 134. Biharul Anwar 42/62. Wasail 5/87)

Salman dan Ibn Abbas meriwayatkan hadis dari Rasulullah Saw dan berkata: "Dalam perjalanan ke Mi'raj, aku sampai pada tingkat yang terdekat dengan dengan Allah Swt, tidak dapat diungkapkan. Kemudian Allah Swt berbincang denganku melalui dua gunung Akik. Allah kemudian berfirman: wahai Ahmad! Sebagaimana Aku menciptakanmu dan Ali dari cahaya-Ku, dan dua gunung Akik ini dari wajah cahaya Ali bin Abi Thalib as. Maka demi kemuliaan dan kebesaran-Ku, Aku bersumpah, sesungguhnya Aku ciptakan dua gunung Akik ini sehingga menjadi pertanda orang-orang mukmin di antara makhluk dan ciptaan-Ku. Sesungguhnya Aku bersumpah demi kemuliaan-Ku bahwa sesungguhnya Aku telah mengharamkan api neraka jahannam bagi tangan yang memakai cincin Akik dan menerima wilayah (kepemimpinan) Ali as di hatinya dan menjadi Syiahnya." (Rujuk kitab Mi'ah Munqabah hal 169. Al-Syiah fi Ahadits Al-Fariqain hal 178)

13-Menjauhkan Kesedihan dan Membawa Kebahagiaan

Rasulullah Saw bersabda: "Pakailah cincin Akik, sesungguhnya selama kalian memakai cincin Akik maka kesedihan dan kegalauan tidak akan masuk dalam hati kalian." (Rujuk kitab Uyun Akhbar Al-Ridho 2/47. Wasail 5/86. Makarimul Akhlak hal 87. Sahifah Al-Ridho hal 62)*  (IRIB Indonesia/MZ)

Sumber buku Sangha va Khavase Ejab Angiz cetakan ke-18 hal 87-94

Add comment


Security code
Refresh