Hadis Akhlak Ushul Kafi: Silaturahmi

Font Size

Print

SHARE

Tweet it Digg it Google

 

Silaturahmi

 

1. Imam Ridha as berkata, "Ada seorang yang usianya tinggal tiga tahun lagi dan ia bersilaturahmi. Allah Swt memanjangkan usianya hingga 30 tahun dan Allah Swt melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya."(1)

 

2. Imam Baqir as berkata, "Silaturahmi akan mensucikan perbuatan manusia, menambah kekayaan, menjauhkan musibah, mempermudah perhitungan amal dan memperpanjang umur."(2)

 

3. Imam Shadiq as berkata, "Silaturahmi akan memperbaiki akhlak seseorang, tangannya menjadi dermawan, jiwanya menjadi suci, hartanya menjadi banyak dan mengakhirkan ajalnya."(3)

 

4. Imam Shadiq as berkata, "Jalin hubungan dengan keluargamu, sekalipun hanya dengan memberi air minum. Silaturahmi terbaik adalah tidak mengganggunya."(4)

 

5. Rasulullah Saw bersabda, "Sesuatu yang pahalanya lebih cepat sampai kepada pelakunya adalah silaturahmi."(5)

 

6. Imam Ali as berkata, "Tetap menjalin hubungan dengan keluargamu, sekalipun hanya dengan mengucapkan salam."(6)

 

Catatan:

1. Bab Fi Khidmatih, hadis 1.

2. Bab Silaturahmi, hadis 3.

3. Ibid, hadis 4.

4. Ibid, hadis 9.

5. Ibid, hadis 15.

6. Ibid, hadis 22.

 

Sumber: Vajeh-haye Akhlak az Ushul Kafi, Ibrahim Pishvai Malayeri, 1380 Hs, cet 6, Qom, Entesharat Daftar Tablighat-e Eslami.

Tags:

Comments

Name
Mail Address
Description